Za kradzież zapłaci nabywca końcowy

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Nielegalny pobór energii elektrycznej z sieci nie jest stratą powstałą w wyniku jej przesyłania lub dystrybucji
Nie podlega zatem wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 9 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=631CB6F50F15841CB6F998A7BCB33AEC?id=296270]ustawy[/link] o tym podatku. Tak przepisy w tym zakresie zinterpretował 12 czerwca 2009 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ([b]nr IPPP3443-224/09-2/JK[/b]).Spółka, która wystąpiła o interpretację, jest dystrybutorem energii elektrycznej. Od 1 marca 2009 r. ewidencjonuje zużycie energii na potrzeby własne i straty na podstawie odczytów, które odbywają się do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.Ewidencję zużycia energii z tytułu nielegalnego poboru prowadzi się na podstawie wystawionych faktur VAT. Podstawą do wystawienia faktury za nielegalny pobór jest ilość ryczałtowa zużytej energii pomnożona przez stawkę określoną w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Straty nie są uznane za zużycie energii elektrycznej zgodnie z art. 9 ust. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL