Podstawa chorobowego bez odebranego dodatku

[b]Pracownica od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. miała pensję zasadniczą i dodatek 150 zł za pełnienie funkcji protokolanta. W kwietniu 2009 r. chorowała. Podstawę chorobowego obliczono z 12 ostatnich miesięcy, uwzględniając oba składniki wynagrodzenia. 1 maja 2009 r. pracownica oznajmiła, że jest w ciąży. W efekcie straciła dodatek, bo nie może pracować więcej niż cztery godziny dziennie przed komputerem. 4 maja 2009 r. dostarczyła ponownie zwolnienie lekarskie. Czy ze względu na to, że w podstawie chorobowego uwzględniono dodatek za protokołowanie, do którego pracownica nie ma już prawa, należy ponownie przeliczyć podstawę, odejmując ten dodatek?[/b]Składników wynagrodzenia, które w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, przysługują tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku należnego po tym terminie. Tak stanowi art. 41 ust. 2 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL