Łączna wysokość wsparcia zależy od rodzaju wydatków

www.sxc.hu
Jeżeli pomoc publiczna pochodzi z różnych źródeł, ale przeznaczona jest na refundację tych samych wydatków lub wsparcie tej samej inwestycji, firma musi uważać, by nie przekroczyć maksymalnych limitów
Przedsiębiorcy dokonują wielu inwestycji. Część z nich może polegać na rozbudowie firmy i wiązać się z zakupem nowych maszyn, urządzeń lub rozbudową pomieszczeń. Inne na zatrudnieniu nowych pracowników oraz inwestowaniu w szkolenia pracowników. Istnieją różne źródła, z których przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje lub ulgi związane z takimi projektami.[b]W razie łączenia pomocy, czyli korzystania z różnych jej źródeł, trzeba pamiętać o obowiązujących w tym zakresie wytycznych. W szczególności odnoszą się one do maksymalnej dopuszczalnej pomocy, jaką może otrzymać firma[/b]. Można tu wskazać na trzy podstawowe sytuacje:- jeżeli łączone są dwa środki wsparcia i obydwa stanowią regionalną pomoc inwestycyjną, to ich skumulowana wartość nie może przekroczyć maksymalnej intensywności ustalonej dla danego regionu (województwa),- jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z tzw. pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych wydatk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL