Czasem i ZUS płaci karne odsetki

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kiedy ubezpieczony nie dostanie na czas świadczenia, będzie miał prawo do odsetek od ZUS. Stanie się tak, gdy organ ten odpowiada za zwłokę
Nie tylko płatnik składek musi w określonym czasie dokonywać niezbędnych płatności w ZUS. Terminy obowiązują także organ rentowy w sytuacji, gdy ma on dokonać wypłaty należnego świadczenia, np. zasiłku czy odszkodowania. ZUS ponowi bowiem konsekwencje opóźnień w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec osób ubezpieczonych, za które ponosi odpowiedzialność. Warto o tym pamiętać.[srodtytul]Ustawowy obowiązek[/srodtytul]Kwestie odpowiedzialności za nieterminowe działanie ZUS reguluje art. 85 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5CDD0DF3213CF123311B9A9E6E1246B5?id=184677]ustawy z 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] oraz wydane na podstawie tego przepisu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=971618FFF4B6A98A71C1242469A9ED40?id=77959]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL