Zbiorowy konflikt nie uratuje przed utratą posady

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą, który dotyczy warunków zwolnień grupowych, nie wpływa na możliwość dokonywania redukcji przeprowadzanych na podstawie regulaminu zwolnień
[b]Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 5 marca 2009 r. (II PK 146/08). [/b]W analizowanej przez SN sprawie oddział spółki miał zostać zamknięty. Firma otrzymała bowiem wyrok nakazujący zwrot nieruchomości, w której prowadziła działalność.W związku z tym zarząd firmy postanowił przeprowadzić zwolnienia grupowe. Zastosował procedurę przewidzianą przez przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=165C84DFC7BC370623A0E206276D4709?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.; dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych)[/link].Zgodnie z nią o zamiarze zwolnień powiadomił związki zawodowe, podając informacje dotyczące m.in. przyczyn zamierzonego zwolnienia, liczby zatrudnionych pracowników i grup zawodowych, do których oni należą, grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL