Aport pozwala zwiększyć koszt sprzedaży

Wniesienie przez spółkę kapitałową udziałów (akcji) aportem ma istotne konsekwencje w razie ich późniejszej sprzedaży bądź sprzedaży objętych udziałów (akcji) w spółce, do której wnoszony był ten aport
Mogą wystąpić spore korzyści w porównaniu z sytuacją, gdyby sprzedawanych udziałów (akcji) uprzednio nie wniesiono aportem.[srodtytul]Kosztem wartość nominalna[/srodtytul]W razie odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (w tym gdy przedmiotem aportu są udziały bądź akcje), na dzień zbycia tych udziałów (akcji) koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia (art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT).U osób prawnych zarówno przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji), jak i przychody z ich zbycia łączy się z innymi przychodami. Koszty uzyskania tych przychodów powiększają sumę kosztów podatkowych spółki zbywającej udziały (akcje).[ramka][b]Przykład 1[/b]Spółka z o.o. A objęła w spółce z o.o. C udziały o wartości nominalnej 90 tys. zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji. Obecni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL