W przyszłym roku kolejne nowości w rozliczeniu akcyzy

Od 1 kwietnia 2010 r. zacznie obowiązywać elektroniczny system obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych
Papierowe dokumenty ADT mają być zastąpione elektronicznymi, a kontrola obrotu wyrobami akcyzowymi będzie opierać się na elektronicznej wymianie danych między podatnikami i organami podatkowymi.Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno kolejny projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Planowana nowelizacja ma związek z implementacją przepisów dyrektywy 2008/118/WE, która uchyla dotychczasową dyrektywę dotyczącą obrotu wyrobami akcyzowymi we Wspólnocie Europejskiej (dyrektywę 92/12/WE, tzw. horyzontalną) i wprowadza elektroniczny system obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).Projekt zawiera także wiele innych ważnych zmian, które będą mieć istotny wpływ na działalność podatników akcyzy, a które wejdą w życie prawdopodobnie wcześniej niż w kwietniu 2010 r.[srodtytul]Import z zawieszoną akcyzą[/srodtytul]Na uwagę zasługują zmiany zasad importu wyrobów akcyzowych spoza Unii Europejskiej. Warunkiem importu w procedurze zawieszenia poboru...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL