Czy wystarczy uiścić opłaty za auto za jedno półrocze wstecz?

[b]Nie wiedziałem, że muszę ponosić opłatę środowiskową od firmowych samochodów. Planuję wystąpić o pomoc z funduszy unijnych i wolałbym te opłaty uregulować. Czy wystarczy, że zapłacę je za I półrocze 2009 r.?[/b][b]Nie.[/b] Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się po pięciu latach licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia. To oznacza, że przedsiębiorca, który dziś chce być w porządku, musi wyliczyć opłaty aż od IV kwartału 2003 r. (uiszczało się ją w 2004 r.).[b]Uwaga![/b] Nie wystarczy wyliczyć i wpłacić samą opłatę. Od zaległości z tego tytułu trzeba naliczyć są odsetki za zwłokę zgodnie z ordynacją podatkową.Stawki opłat za korzystanie ze środowiska za poszczegóStawki opłat za II - IV kwartał 2003 r.: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169007]rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz U. z 2003 r. nr 55, poz. 477)[/link]- Stawki opłat za...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL