fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 107 z 7 lipca 2009

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 887) z 1 lipca w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; wejdzie w życie 22 lipca.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 888 – 898): [b]- infrastruktury[/b], z 25 i 26 czerwca, w sprawie:
– stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich; 7 lipca, – wymagań dla wyposażenia morskiego (zmiana); 21 lipca, [b]- obrony narodowej[/b] z 24 czerwca w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi; 22 lipca, [b]- pracy i polityki społecznej[/b] z 17 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 22 lipca, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 23 czerwca w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner er Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium RP; 15 lipca, [b]- sportu i turystyki[/b] z 30 czerwca w sprawie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013”; 7 lipca, [b]- sprawiedliwości[/b], z 16 i 30 czerwca, w sprawie: – sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich; 22 lipca, – odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej; 15 lipca, [b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b], dwa z 24 czerwca, w sprawie: – nadania osobowości prawnej Szkole Formacji Duchowej – Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej, – trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków; oba 22 lipca, [b]- zdrowia[/b] z 24 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków; 7 lipca. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=317634]Dz.U. Nr 107[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA