Zawodowo wykluczeni wracają do pracy

Do końca lipca przedsiębiorcy z północno-wschodniej Polski mogą dzięki dotacji zatrudnić byłych bezrobotnych i przez dwa lata będą mieli o połowę niższe koszty. Władze województwa przeznaczyły na to ponad 9 mln zł
Celem działania 7.2.1 programu „Kapitał ludzki” jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Firmy, które zgłoszą się do programu i przyjmą do pracy nowe osoby, przez pewien czas nie będą ponosić wszystkich kosztów z tym związanych.Odpowiedni wniosek o dofinansowanie musi dotyczyć aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. W praktyce polega to na przyjęciu do pracy osób, które przez wiele miesięcy były bezrobotne albo w wyniku spełnienia innych kryteriów należą do grupy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Określa to § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=880561EAF0C83BD089E8FF0A6B35DDC9?id=271472]rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu „Kapitał ludzki” (DzU z 2008 r. nr 90, poz. 557 ze zm.)[/link].Jeżeli pracodawca zatrudni taką osobę, to przez 12 lub nawet 24 miesiące będzie ponosił tylko połowę kosztów związanych z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL