fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fundusz Spójności dla rozwoju Polski

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Unijne środki z Funduszu Spójności wspierają największe projekty transportowe i środowiskowe. Łączna wartość ich dofinansowania przekracza 5,6 mld euro.
Unijne środki z Funduszu Spójności wspierają największe projekty transportowe i środowiskowe. Łączna wartość ich dofinansowania przekracza 5,6 mld euro. To 130 inwestycji, które zmieniają Polskę. Poprawia się stan środowiska, budowane są nowe sieci dróg. Fundusz Spójności to także wygodniejsze i szybsze podróże koleją i czystsza woda w kranach wielu miast i gmin. Polska wykorzystała już 60 proc. środków z Funduszu Spójności, a na wydatkowanie pozostałej części pozostało jeszcze 19 miesięcy. Inwestycje za unijne pieniądze prowadziły również samorządy.
Fundusz Spójności współfinansuje duże projekty ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 10 mln euro. W sektorze środowiska celem jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również nowe inwestycje sprzyjające poprawie stanu środowiska naturalnego. Z kolei w dziedzinie transportu to m.in. modernizacja i przebudowa transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty morskie i lotnicze. W sektorze transportu inwestycje o największej wartości stanowiły drogi krajowe i autostrady. Natomiast w sektorze środowiska 94 proc. pieniędzy zostało przeznaczonych na gospodarkę wodno-ściekową. [srodtytul]Ile wykorzystaliśmy [/srodtytul]
Polska z pulą środków – 5,6 mld euro oraz liczbą projektów – 130, plasuje się na drugiej pozycji wśród państw UE, które korzystają ze wsparcia Funduszu Spójności. Dotychczas zamkniętych zostało 17 projektów. Pozostałe inwestycje skończą się w latach 2009 – 2010. Najwięcej projektów zostało zrealizowanych w województwie śląskim – 22. Na drugim miejscu jest Mazowsze z 16 inwestycjami, a na trzecim województwo dolnośląskie – 13 projektów. O skali wykonanych w Polsce inwestycji świadczy zestawienie projektów z Funduszu Spójności z Malty i Krakowa. Choć Malta i Kraków mają zbliżoną powierzchnię, to w Krakowie zrealizowane zostały inwestycje za 143 mln euro, podczas gdy na Malcie jedynie za 22 mln euro. [srodtytul]O czym warto pamiętać [/srodtytul] Fundusz Spójności to unikalny instrument wsparcia. Charakteryzuje się tym, że projekty realizowane z jego środków stanowią największe inwestycje transportowe i środowiskowe. To inwestycje strategiczne z punktu widzenia całego kraju i jednocześnie trudne. Dlatego rozliczanie ich trwa znacznie dłużej niż projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Warto pamiętać jednak, że środki przyznane nam z Funduszu Spójności możemy wykorzystać do końca grudnia 2010 r. Beneficjenci ponieśli już wydatki w wysokości 4,6 mld euro – do wypłacenia pozostaje zatem niecały 1 mld euro. Pomimo że do zakończenia realizacji projektów pozostało jeszcze półtora roku, już teraz można podziwiać ich efekty. Do końca 2008 r. wybudowano: ponad 4800 km sieci kanalizacji ściekowej oraz ponad 652 km sieci wodociągowej. Zakończono też prace nad budową lub modernizacją: 21 oczyszczalni ścieków i 24 stacji uzdatniania wody i ujęć wody. W sektorze transportu wybudowano i zmodernizowano łącznie ponad 655 km sieci drogowych, z czego ponad 40 proc. (tj. 264 km) stanowią autostrady. Zakończono także budowę i modernizację 317 obiektów mostowych, 30 parkingów, 14 dwupoziomowych skrzyżowań. W projektach kolejowych zmodernizowano ponad 565 km torów kolejowych. Dzięki Funduszowi Spójności m.in. w Krakowie powstała sortownia śmieci, w Warszawie oczyszczalnia ścieków Czajka, a w Szczecinie poprawiona została jakość wody (największa inwestycja w Europie). Powstały odcinki autostrad A1, A2 i A4, zmodernizowana została linia kolejowa E65 Warszawa – Gdynia, zbudowano przejścia dla zwierząt nad trasą linii kolejowej E20. To tylko niektóre przykłady ciekawych projektów, które zmieniają Polskę. [i]Adam Zdziebło - wiceminister rozwoju regionalnego[/i] [i]Więcej informacji na temat inwestycji dofinansowanych z Funduszu Spójności na stronie [link=http://www.funduszspojnosci.gov.pl]www.funduszspojnosci.gov.pl[/link][/i]. Prosimy o zapoznanie się z naszym serwisem:[link=http://www.rp.pl/temat/55692.html]rp.pl » Samorząd i administracja » Fundusze unijne i programy regionalne[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA