Praca, emerytury, renty

Obniżenie świadczenia

[i][b]Na pytanie odpowiadają ekspertki "Rzeczpospolitej" Halina Kuźbida-Matosek z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych z centrali ZUS i Ewa Jaworska-Spicak z Biura Świadczeń w centrali KRUS.[/b][/i]
[b]W 2008 r. ukończyłem 60 lat. Najpierw przez pięć lat pracowałem w gospodarstwie rodziców. Potem przez 16 lat byłem ubezpieczony w ZUS, a następnie przez 17 lat prowadziłem własne gospodarstwo i byłem ubezpieczony z tego tytułu. Ostatnio przez dwa lata znów byłem ubezpieczony w ZUS. Kiedy w grudniu 2008 r. złożyłem wniosek o emeryturę, ZUS policzył mi ją tylko z 18 lat pracy. Czy słusznie?[/b] [b]Tak[/b]. Czytelnik urodził się przed 1 stycznia 1949 r. i zgromadził do końca 2008 r. 35 lat ogółem stażu ubezpieczeniowego. Ponadto ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, był pracownikiem, a w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu pozostawał w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Nabył więc prawo do emerytury na starych zasadach, na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustalając prawo do tej emerytury, ZUS uzupełnił ubezpieczenie pracownicze okresami ubezpieczenia w KRUS, dzięki czemu czytelnik udowodnił wymagane 35 lat stażu. Czym innym jest jednak wyliczenie wysokości emerytury, którą w tym przypadku oblicza się na podstawie art. 56 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli osoba zainteresowana nie udowodniła 25 lat ubezpieczenia w ZUS (okresów składkowych i nieskładkowych), a przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie rolnym, to wysokość emerytury z ZUS oblicza się z zastosowaniem proporcji udziału okresów zatrudnienia (składkowych i nieskładkowych) do okresów składkowych, nieskładkowych i uwzględnionych okresów pracy w gospodarstwie rolnym. Stąd wzięło się obniżenie emerytury czytelnika.
[ramka][b]Zobacz video "[link=http://www.youtube.com/watch?v=hdrjDvqn590]Zmiany w emeryturach rolniczych od 8 stycznia 2009 r[/link]".[/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL