fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wysokość odpraw nie jest dowolna

Muszę zwolnić część załogi w trybie zwolnień grupowych, co się wiąże z koniecznością wypłacenia pracownikom odpraw. Czy istnieje możliwość zmniejszenia wypłaty takich odpraw?
[b]Nie.[/b] Wysokość odpraw przysługujących osobom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych zależy od długości ich stażu pracy u danego pracodawcy. Nie ma możliwości ich zmniejszenia.Pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli pracował od dwóch do ośmiu lat, to ma otrzymać dwumiesięczne wynagrodzenie. Jeżeli jednak pracował ponad osiem lat, wtedy pracodawca musi mu wypłacić odprawę w wysokości trzymiesięcznej pensji.Wysokość odprawy pieniężnej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy czym jej górna wysokość jest ograniczona do kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. A zatem obecnie wynosi ona 19140 zł (1276 zł x 15).[i][b]Podstawa prawna[/b]:– art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5E50BA6733...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA