fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Starsi pracownicy tracą na chorobowym

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Lepiej, aby osoba po 50. roku życia nie przebywała w szpitalu między 15. a 33. dniem choroby. Zamiast 80 proc. wynagrodzenia dostanie wówczas 70-proc. zasiłek
Od lutego pracodawcy o połowę krócej wypłacają wynagrodzenie chorobowe pracownikom po 50. roku życia. Zmianę art. 92 kodeksu pracy przyniosła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887] ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 6, poz. 33)[/link].Jeśli zachoruje podwładny, który ukończył 50 lat (chodzi o niezdolność do pracy przypadającą po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia), to pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Gdy cho- ruje młodszy – przez 33 dni. W tym czasie podwładny zachowuje prawo do 80 proc. swojego przeciętnego wynagrodzenia, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują korzystniejsze zasady albo chodzi o niezdolność spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.[srodtytul]Zasiłek 70 proc.[/srodtytul]Jeśli choroba trwa dłużej, to wypłatę przejmuje ZUS, prze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA