fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie dla zakładów pracy chronionej bez zmian

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Do 30 listopada tego roku zpchr muszą złożyć dwa wnioski o refundację kosztów zatrudnienia pracowników: za 2009 i 2010 r.
Dopłata do kredytu bankowego to jedna z dwóch form wspierania zpch przez PFRON. Druga to zwrot dodatkowych kosztów ponoszonych przy zatrudnianiu niepełnosprawnych. Oba rodzaje pomocy publicznej dla prowadzących zakłady pracy chronionej przewiduje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C5134CEE7A4358DF6CE1BF376D98726?id=310460]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603)[/link]. Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 maja 2009 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.Zpch może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, ale pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, które udzielane jest w ramach pomocy de mi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA