fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Należności nie można potrącać dowolnie

Jeśli podwładny zaciągnął pożyczkę w firmie z funduszu socjalnego, ale zmarł przed jej spłatą, to pracodawca nie może pomniejszyć o te należności odprawy pośmiertnej wypłacanej rodzinie zmarłego
Śmierć pracownika stanowi najbardziej oczywistą przyczynę wygaśnięcia stosunku pracy. Zdarza się jednak, że po śmierci podwładnego pozostają często prawa majątkowe wynikające z wcześniej istniejącego stosunku pracy, np. prawo do zaległego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 63[sup]1[/sup] § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=50761A8BA8F08198754B8E57E9794327?id=76037]kodeksu pracy[/link] prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą na małżonka zmarłego pracownika oraz jego dzieci. Tymczasem zobowiązania wobec pracodawcy przechodzą na te osoby tylko wówczas, jeśli przyjmą oni spadek.[b]Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 1971 r. (I PR 15/71) [/b]podkreślił, że obowiązek wynagrodzenia szkody spowodowanej czynem niedozwolonym, polegającym na przywłaszczeniu ściśle określonej sumy pieniężnej na szkodę pracodawcy, jest obowiązkiem majątkowym i należy do spadku. Jeżeli zatem zmarły pracownik np. przywłaszczył jakąś kwotę pieniędzy i tym samym...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA