fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finansowanie

Kto bez pracy dostanie pomoc na spłatę kredytu

Fotorzepa, Darek Golik
Jest szansa, że nie tylko bezrobotny z prawem do zasiłku otrzyma od państwa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego. Nie będzie też sztywnego kryterium dochodowego
Już na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się ustawą o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych osób, które straciły pracę.
Strona społeczna przedstawiła w tym tygodniu swoje postulaty i propozycje rozwiązań, jakie jej zdaniem powinny znaleźć się w ustawie. Na razie nie wiadomo, które z nich zostaną uwzględnione.
Z pewnością nie zmieni się źródło finansowania tej pomocy kredytowej. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z Funduszu Pracy. Zarówno związkowcy, jak i organizacje pracodawców sprzeciwiały się takiemu rozwiązaniu. Ich zdaniem cele FP są inne. Jego środki powinny być angażowane w tym trudnym okresie na aktywną walkę z bezrobociem.
– To problem, bo w tym roku minister finansów zabrał z funduszu prawie 2 mld zł, m.in. na wynagrodzenia dla stażystów niektórych specjalności lekarskich. Na ostatnim posiedzeniu zespołu dowiedzieliśmy się o dofinansowaniu funduszu pieniędzmi z prywatyzacji, więc trochę nas to uspokoiło. Mamy nadzieję, że środków wystarczy także na subsydiowane zatrudnienie, które jest przewidziane w tzw. pakiecie antykryzysowym – mówi Bogdan Grzybowski, ekspert OPZZ.
Zgłoszono też wiele zastrzeżeń do kręgu osób, które otrzymają pomoc w spłacie kredytu.
[srodtytul]Krąg ograniczony[/srodtytul]
Zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe zwracali uwagę, że z takiej pomocy będą mogły skorzystać osoby bezrobotne, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
– W praktyce może się zdarzyć, że bezrobotny uzyska kredyt na mieszkanie, ale nie spełni przesłanek uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych, bo np. zbyt krótko był zatrudniony – mówi Henryk Michałowicz, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.
Zdaniem KPP nieprzyznanie pomocy osobom, które utraciły zatrudnienie, zostały zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, ale nie mają prawa do zasiłku, może zostać uznane za rozwiązanie dyskryminujące.
W konsekwencji mogłoby być z dużym prawdopodobieństwem skutecznie zaskarżone w Trybunale Konstytucyjnym.
Business Centre Club zwracał uwagę, że w ustawie powinny się znaleźć zapisy uzależniające pożyczkę od skutecznego poszukiwania pracy. Pracodawcy boją się bowiem, że bezrobotny, który uzyskał pomoc (zwrotną), a nie szuka pracy, będzie miał dodatkowe zobowiązanie do spłacenia.
[srodtytul]Ważne ubezpieczenie[/srodtytul]
Ponadto OPZZ zwróciło uwagę na ograniczenie dostępu do pomocy osobom, które mają ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczeń z tytułu utraty pracy. Zgodnie z projektem musiałyby one rozpocząć spłatę kredytu mieszkaniowego od razu po wypłacie świadczeń z tytułu tej umowy.
– Wiele osób ma dziś takie umowy. Dlatego chcemy zmiany przepisów w taki sposób, aby ubezpieczenie w związku z bezrobociem nie ograniczało korzystania z dobrodziejstwa ustawy – mówi Bogdan Grzybowski.
OPZZ postuluje też wprowadzenie sztywnego kryterium dochodowego, by pomoc nie była przyznawana rodzinom o wyższych zarobkach przeliczanych na każdego członka.
[ramka][b]Opinia: Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej[/b]
Ze względu na to, że ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę, ma charakter antykryzysowy, ważne jest, by szybko weszła w życie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu będzie ona przedmiotem obrad Rady Ministrów. Rząd otrzyma jej nową wersję, w której uwzględniona zostanie część postulatów strony społecznej. Pojawią się więc przepisy dotyczące osób bezrobotnych, które pomoc uzyskały, ale nie zwracają jej. Faktycznie przepisy egzekucyjne powinny się w niej pojawić. Rozważymy także postulaty dotyczące kręgu osób, które będą mogły skorzystać z pomocy w spłacie kredytu. Nie przewidujemy natomiast wprowadzenia sztywnego kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o pieniądze na spłatę kredytu. Po pierwsze – weryfikacja oświadczeń byłaby kosztowna, po drugie – ustawa wprowadza inne kryteria ograniczające krąg osób mogących skorzystać z jej dobrodziejstw w sposób uniemożliwiający ich przyznanie osobom zamożnym.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=t.zalewski@rp.pl]t.zalewski@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA