fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kultura

Świętokrzyski Szlak Literacki

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Fotorzepa
Świętokrzyski Szlak Literacki eksponuje interesujące miejsca, z którymi związana jest twórczość literacka bądź biografia znanych twórców zamieszkałych niegdyś na ziemi świętokrzyskiej: od łacińskojęzycznych kronikarzy poprzez ojca literatury polskiej, młodopolską awangardę literacką, po wybitnych reprezentantów poezji i prozy współczesnej
Województwo świętokrzyskie można poznawać na wiele sposobów. Jednym z najwygodniejszych i najszybszych jest podróż samochodem. Specjalnie dla tego rodzaju turystów został przygotowany Świętokrzyski Szlak Literacki podzielony na trzy pętle: Ponidziańską, Sandomiersko-Ostrowiecką i Kielecką. Obiekty zlokalizowane wzdłuż trasy pozwalają poznać życie i twórczość wielu polskich pisarzy i poetów.
Na „spotkanie” z turystami i jednocześnie miłośnikami polskiej literatury czekają m.in.: Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Mikołaj Rej, Witold Gombrowicz, Stanisław Młodożeniec, Jan Długosz czy Wincenty Kadłubek. Muzea prezentujące ich biografie i pamiątki z nimi związane często mieszczą się w urokliwych pałacykach bądź dworkach (w Oblęgorku czy Nagłowicach).
Ślady ich bytności w Świętokrzyskiem upamiętniają liczne pomniki i płyty oraz przechowywane tu dokumenty. Wędrówkę Świętokrzyskim Szlakiem Literackim ułatwiają brązowe znaki drogowe ustawione wzdłuż trzech ww. głównych tras szlaku oraz tablice opisowe zlokalizowane przy obiektach.
[b]Przebieg szlaku[/b]
Pętla Ponidziańska: Nagłowice
– Jędrzejów – Pińczów – Busko-Zdrój – Wiślica
Pętla Sandomiersko-Ostrowiecka: Doły Biskupie – Bodzechów
– Dwikozy – Sandomierz
– Klimontów
Pętla Kielecka: Skarżysko-Kamienna – Suchedniów
– Oblęgorek – Strawczyn – Kielce
– Domaszowice – Leszczyny
– Ciekoty – Święta Katarzyna – Bieliny
[srodtytul]Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku[/srodtytul]
W położonym niedaleko Strawczyna Oblęgorku mieści się posiadłość polskiego Noblisty – Henryka Sienkiewicza, którą pisarz otrzymał w darze od społeczeństwa w 1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej. Twórca „Quo vadis” bywał tu zwykle latem, od 1902 do 1914 r. Od 1958 r. działa tu muzeum poświęcone jego życiu i twórczości.
Muzeum Henryka Sienkiewicza
– Oddział Muzeum Narodowego
Oblęgorek, 26 – 067 Strawczyn
tel. 041 303 04 26
[link=http://www.muzeumkielce.net]www.muzeumkielce.net[/link]
czynne: XI-IV śr.
– niedz. 10.00 – 16.00;
V – IX wt. – niedz. 10.00 – 17.00;
X wt. – niedz. 10.00 – 16.00
czas zwiedzania: 45 min.
[srodtytul]Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach[/srodtytul]
Założone w 1964 r., w 100. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, w dawnej szkole przygotowawczej do Seminarium duchownego, późniejszym Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. W gimnazjum tym uczył się prócz Stefana Żeromskiego m.in. Bolesław Prus czy Adam Dygasiński. Zbiory muzealne obejmują materiały biograficzne i literackie związane z dzieciństwem pisarza, latami nauki w Kielcach, jego twórczością pisarską.
Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego
ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce
tel. 041 344 57 92, fax. 041 344 82 61
[link=http://www.muzeumkielce.net]www.muzeumkielce.net[/link]
czynne: wt., czw., pt.,
niedz. w godz. 9.00 – 15.30,
śr. 11.00 – 17.30
czas zwiedzania: 45 min
[srodtytul]Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach[/srodtytul]
W dworku wybudowanym ok. 1800 r. znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Mikołaja Reja. Ekspozycja przedstawiająca życie i dorobek pisarski obrazuje też związki pisarza z Nagłowicami oraz znaczenie jego twórczości dla piśmiennictwa i kultury polskiej.
Dworek Mikołaja Reja
ul. Kacpra Walewskiego 7,
28-362 Nagłowice
tel. 041 381 45 70
[link=http://www.ug-naglowice.webpark.pl]www.ug-naglowice.webpark.pl[/link]
czynne: V – IX
pon. – sob. godz. 8.00 – 16.00, niedz. i święta godz. 9.00 – 17.00;
X – IV pon. – sob. w godz. 8.00 – 16.00
czas zwiedzania: 45 min.
[srodtytul]Klasztor Cysterski w Jędrzejowie[/srodtytul]
Zespół klasztorny z ok. 1149 r. zbudowany dla francuskiego opactwa cysterskiego przybyłego tu z Morimond z Burgundii. Tu od 1217 r. wiódł życie zakonne Wincenty zwany Kadłubkiem, autor liczącego cztery księgi dzieła „ Kronika polska”, stanowiącego główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne, źródło historii dziejów Polski tamtego okresu. W bazylice znajduje się ołtarz grobowy Wincentego Kadłubka wraz z relikwiami.
Sanktuarium Błogosławionego
Wincentego Kadłubka
ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów
tel. 041 386 23 08
czas zwiedzania: 30 min.
[srodtytul]Muzeum Regionalne w Pińczowie[/srodtytul]
Ekspozycja muzealna „Adolf Dygasiński – życie i twórczość” obrazuje silne związki pisarza z Pińczowem i Ponidziem. Można tam zobaczyć rękopisy, listy, fotografie oraz wiele innych pamiątek związanych z życiem i twórczością pisarza.
Muzeum Regionalne w Pińczowie
Centrum Informacji Turystycznej
Ponidzia
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel./faks 041 357 24 72
[link=http://www.muzeumitpinczow.eu]www.muzeumitpinczow.eu[/link]
czynne: V – IX pon. 9.00 – 15.00, wt. 8.00 – 15.00, śr. – czw. 8.00 – 16.30,
pt. 8.00 – 15.00, sob. – niedz. 10.00 – 16.30;
X – IV pon. 9.00 – 15.00, wt. 8.00 – 15.00,
śr. – czw. 8.00 – 15.30, pt 8.00 – 15.00,
sob. – niedz. 10.00 – 15.30
pon., wt., pt. – od 9.00 do 15.00. śr., czw., sob., niedz. – od 10.00 do 16.30
czas zwiedzania: 30 min.
[srodtytul]Dom Długosza – Muzeum
Regionalne w Wiślicy[/srodtytul]
Wiślica to jeden z najstarszych ośrodków plemiennych, w średniowieczu jeden z najważniejszych ośrodków grodowych. Uwagę przykuwa ufundowana przez Kazimierza Wielkiego gotycka Kolegiata Narodzenia NMP, wzniesiona na pozostałościach dwu kolejnych kościołów romańskich. Zobaczyć tu można unikalną w skali europejskiej posadzkę wiślicką tzw. płytę orantów z 1170 r., pozostałości kościoła św. Mikołaja z X – XII w. oraz Dom Długosza z 1460 r. ufundowany przez słynnego kronikarza – twórcę jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej („Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”) – jako mieszkanie dla wikariuszy kolegiaty wiślickiej. We wnętrzach fragmenty polichromii z XV w. Obecnie mieści się w nim plebania i Muzeum Regionalne.
Muzeum Regionalne – Dom Długosza
pl Solny 32, 28-160 Wiślica
tel. 041 379 21 64, 0508 869 366
[link=http://www.muzeum.wislica.pl]www.muzeum.wislica.pl[/link]
czynne: śr. – niedz.
w godz. 9.00 – 16.00
czas zwiedzania: 40 min.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA