fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wójt nie może być bankowcem

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy burmistrz może zasiadać w zarządzie banku? Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że bank nie jest w żaden sposób powiązany z gminą, w której zainteresowany sprawuje funkcję organu wykonawczego.
[b]Nie.[/b] Podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie ma uregulowanie zawarte w art. 4 pkt 3 i 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, według którego osoby wymienione w art. 1 i 2 tej ustawy, w tym także wójt, nie mogą być równocześnie członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego ani też prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 tej ustawy naruszenie powyższego zakazu przez wójta powoduje wygaśnięcie jego mandatu.
[i]Podstawa prawna
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5521F437A6FA9C9D912D0F3B66A7B9C7?id=184117]ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA