Akty prawne

Monitor Polski Nr 24 z 20 kwietnia 2009

[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 307 – 316) z 19, 26 i 29 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
[b]Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej[/b] (poz. 317 – 318), dwie z 7 kwietnia, w sprawie: - sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.,
- wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie i ich zadań w ww. wyborach; obie weszły w życie z dniem podjęcia, tj. 7 kwietnia. [b]Zarządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 319 – 321) nr 31, 33 i 34, z 9 i dwa z 16 kwietnia, zmieniające zarządzenia w sprawie: - nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; weszło w życie 20 kwietnia, - Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności; 16 kwietnia, - nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 20 kwietnia. [b]Obwieszczenie ministra sprawiedliwości[/b] (poz. 322) z 7 kwietnia o wolnych stanowiskach sędziowskich. [b]Komunikaty[/b] (poz. 323 – 329): [b]ministra rozwoju regionalnego[/b] z 1, 3 i 10 kwietnia w sprawie: – zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013”, – zmienionych wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, – zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013”, [b]prezesa GUS[/b], trzy z 15 kwietnia, w sprawie: – wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r., – wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2009 r. w stosunku do marca 2003, – wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2009 r., [b] prezesa Państwowej Agencji Atomistyki [/b]z 16 kwietnia w sprawie sytuacji radiacyjnej w I kwartale 2009 r. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=308359]M.P. nr 24[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL