fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Faktura otrzymana po zamknięciu ksiąg rachunkowych

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Jak zaksięgować koszt zakupu usługi wykonanej w grudniu, w sytuacji gdy do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych nie otrzymano jeszcze faktury dokumentującej jej wykonanie?
Zakup usługi wykonanej w grudniu można ująć w księgach rachunkowych grudnia na podstawie dowodu PK – polecenie księgowania. Ewidencja kosztu tej usługi przedstawia się następująco: Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5, – Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.Saldo konta 30 „Rozliczenie zakupu”, odzwierciedlające dostawy niefakturowane wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit.d.Jeśli jednostka otrzyma już po zamknięciu ksiąg rachunkowych fakturę dokumentującą zakup tej usługi, ewidencja w księgach następnego roku obrotowego powinna przedstawiać się następująco:Wn konto 30, Ma konto 21, a VAT:Wn konto 22-1, Ma konto 30. W ten sposób następuje rozliczenie salda konta 30 „Rozliczenie zakupu”.[i]Podstawa prawna:– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166037]ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)[/link].[/i]
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA