fbTrack

  • 19.01.2019

Kasy rozwijają się bardzo szybko

ROL
Dynamika wzrostu wartości udzielonych kredytów i przyjętych depozytów przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w ubiegłym roku nieco spadła.
Ale z przekazanych "Rz" danych finansowych największych kas wynika, że znacznie poprawiła się ich efektywność.W ubiegłym roku wartość udzielonych kredytów przez wszystkie działające w Polsce 73 SKOK przekroczyła poziom 4 mld zł. Dokładnie było to 4,05 mld zł, czyli niemal 16 proc. więcej niż na koniec 2005 r. Jednocześnie członkowie kas mieli w nich zdeponowane 5,7 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 11 proc.Zatem dynamika zarówno kredytów, jak i depozytów była w ubiegłym roku nieco niższa (w 2005 r. wzrost wyniósł odpowiednio 22,6 proc. oraz 26,7 proc). Jednak obecny rok może być dla SKOK przełomowy. Od jesieni 2006 r. mogą one bowiem udzielać kredytów hipotecznych. Trudno powiedzieć, czy członkowie kas rzucili się na nową ofertę, ale obserwując tempo wzrostu pożyczek na cele mieszkaniowe na całym rynku, można przypuszczać, że kasy uszczkną dla siebie kawałek tego tortu.[b]Depozyty rosną wolniej[/b]Utrzymująca się wysoka dynamika kredytó...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL