fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wystarczy kopia, żeby potwierdzić wadium

Jeśli gwarancja ubezpieczeniowa nie zastrzega, że do wypłaty pieniędzy potrzebny jest oryginał tego dokumentu, to jego kopia również zabezpiecza interes zamawiającego
Wnoszenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej od lat budzi wątpliwości przy przetargach. [b]Część zamawiających uznaje, że kopia takiego dokumentu spełnia wymagania ustawowe, inni żądają oryginału, odrzucając ofertę, do której go nie dołączono[/b]. Wymóg złożenia na ręce organizatora przetargu oryginalnych dokumentów wadialnych często pojawia się w specyfikacji.[srodtytul]Oryginał tylko do wglądu[/srodtytul]Tak też było w przetargu na zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi w województwie łódzkim. Ze specyfikacji wynikało, że w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna wykonawca jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu w wyznaczonym wydziale w urzędzie. I tak też zrobiła jedna z firm zainteresowanych tym zamówieniem. Tyle że nie zostawiła oryginału gwarancji ubezpieczeniowej, ale jedynie dała ją do wglądu urzędnikowi. Do oferty zaś dołączyła kopię tego dokumentu poświadczon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA