fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Renta rodzinna przysługuje bez decyzji organu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Wdowa może żądać ustalenia wysokości renty stanowiącej odpowiedni procent każdego świadczenia, do którego nabył prawo zmarły, niezależnie od potwierdzenia przez ZUS
[b]Uchwała SN z 8 lipca 2008 r., I UZP 2/08.[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Wdowie ustalono prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Do obliczenia jej wysokości przyjęto emeryturę, którą pobierał zmarły. Przyznano ją siedem lat przed śmiercią, gdy mężczyzna znajdował się w obniżonym wieku emerytalnym. Wdowa złożyła w ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości renty od emerytury, która przysługiwałaby mężowi w związku z ukończeniem przed śmiercią 65. roku życia, z uwzględnieniem 30 miesięcy zatrudnienia po nabyciu prawa do emerytury w obniżonym wieku. Pierwotnie ZUS twierdził, że zmarły podlegał ubezpieczeniu przez 29 miesięcy i 11 dni. Po uzupełnieniu dowodów staż wyniósł 30 miesięcy. W odpowiedzi ZUS zwiększył staż, ale nie przeliczył świadczenia z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej na podstawie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach.
[wyimek]Wysokość renty może być obliczona zawsze od każdego świadczenia, do którego nabył prawo zmarły[/wyimek]
Ubezpieczona odwołała się od decyzji. Sąd okręgowy przyznał jej rację i nakazał obliczyć wysokość renty z uwzględnieniem kwoty bazowej w części socjalnej i podstawie wymiaru. ZUS wniósł apelację. Sąd apelacyjny uznał, że sąd okręgowy poszedł zbyt daleko w interpretacji przepisów, uznając, że kwota bazowa ma także zastosowanie do podstawy wymiaru świadczenia. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Renta rodzinna stanowi określony procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jej wysokość może być odnoszona zarówno do świadczenia już ustalonego w decyzji, jak i świadczenia, do którego prawo wynika z samego spełnienia jej warunków – stwierdził SN. Jego zdaniem mąż ubezpieczonej nabył z mocy prawa prawo do emerytury, co pozwala na przyjęcie kwoty bazowej w części socjalnej emerytury. Podwyższenie może dotyczyć tej części emerytury. Natomiast przedstawienie dowodów potwierdzających okres ubezpieczenia stanowi podstawę wznowienia postępowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA