fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 18.09.2019

Dużym wiedzie się coraz lepiej

W roku 2006 średnie tempo wzrostu największych polskich przedsiębiorstw sięgnęło blisko 18 proc. To trzykrotnie szybciej niż cała gospodarka. To te firmy są współodpowiedzialne za znakomitą koniunkturę makroekonomiczną.
Średnie tempo wzrostu przychodów uczestników Listy 500 wyniosło aż 17,8 proc. Taki rezultat jest zasługą zarówno siedmiu przedsiębiorstw, które co najmniej podwoiły swoje obroty, jak i kolejnych 26, które zanotowały wzrost obrotów o więcej niż połowę. W dalszych 133 firmach sprzedaż powiększyła się owięcej niż o jedną piątą. Tylko 83 duże podmioty odnotowały spadek przychodów w 2006 roku.Tego pozytywnego wrażenia nie zmienia nawet fakt, że kilka firm uchyliło się od podania rocznej zmiany przychodów. Nie zmienia go też przypuszczenie, że w nielicznych przypadkach przedsiębiorstwa odmówiły ujawnienia danych z uwagi na nieprzynoszącą im chwały zmianę wyników.Średni wskaźnik rentowności brutto 409 największych przedsiębiorstw (łącznie z sektorem finansowym) wynosi 6,8 proc. wobec 5,8 proc. w krajowym sektorze przedsiębiorstw w 2006 roku. Przy pominięciu Elektrimu (rentowność -235,5 proc.) średni wskaźnik rentowności Listy 500 wzrasta do 7,4 proc. W su...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA