Resort finansów nie przyznaje się do bezprawnego opodatkowania smarów

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ciągle nie wiadomo, czy opodatkowanie smarów zostanie zniesione zgodnie z prawodawstwem UE
O tym, że nasze ustawodawstwo jest niezgodne z unijnymi dyrektywami mówiącymi o opodatkowaniu olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe czy opałowe, przekonany jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Sędziowie dali temu wyraz w wyroku z 20 maja 2008 r. (sygn. akt I SA /Sz 62/08), o czym pisaliśmy na łamach „Rz” 10 września. („Oleje do silników wolne od akcyzy”). Uznali bowiem, że ani dyrektywa Rady 92/12/EWG (tzw. horyzontalna), ani też tzw. energetyczna z 27 października 2003 r. (2003/96/WE) nie mają zastosowania do olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe czy opałowe. Bo jak wynika z prawa unijnego, oleje smarowe nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane wyroby akcyzowe. W efekcie nie ma mowy o ich opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, co potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-145/06 i C-146/06. Tymczasem nasze przepisy nie dość, że zaliczają je do wyrobów z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL