fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Abc prawa celnego

Prawo celne – reguluje ustawa prawo celne, która normuje tryb i zasady przewozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.Towary zwolnione z cłaPo wejściu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1-go maja 2004 r. Polskę objęto unią celną. Oznacza to, że towary przywożone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej są zwolnione z cła. Przepisy prawa celnego mają zastosowanie do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub wyprowadzanych z Wspólnoty. Przepisy dotyczące zwolnień celnych znajdują się przede wszystkim w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnegoJeżeli chodzi o podróżnych, którzy przybywają z terenu państwa trzeciego na obszar celny Unii, to zwolnione z należności przywozowych są ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA