fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudniej się rozstać karnie z zatrudnionym na podstawie mianowania, nawet jeśli porządnie nabroił

Samorządowców i urzędników państwowych zatrudnionych na tej podstawie wolno nam zwolnić natychmiastowo z ich winy tylko z powodów wskazanych w przepisach szczególnych.
Dotyczy to również nauczycieli. Według art. 14 ust. 1 ustawy z 22 marca 1990 r. z samorządowcem można się rozstać dyscyplinarnie tylko z konkretnych przyczyn, wskazanych w tych przepisach. Przepis ten zawiera szczegółowy i zamknięty katalog przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, odmiennych niż wynikające z art. 52 kodeksu pracy.Nie można stosować obu tych przepisów zamiennie i dokonywać oceny zasadności rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym na podstawie kodeksu pracy w sytuacji, gdy dana kwestia została wyczerpująco uregulowana w przepisach szczególnych. Takie stanowisko zajął SN w wyroku z 16 maja 2006 r. (I PK 200/05). Nie wolno zatem do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym samorządowcem na podstawie art. 14 ustawy z 22 marca 1990 r. stosować art. 52 kodeksu pracy, co potwierdził jeszcze SN w orzeczeniu z 18 kwietnia 2001 r. (I PKN 371/00). Z jakich powodów mianowany pracownik samorządowy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA