fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ile dla fiskusa od sprzedaży mieszkania

W 2006 r. kupiłem trzy mieszkania od jednego dewelopera. Ostateczne akty notarialne podpisałem dopiero w 2007 r., podczas odbioru lokali. Obecnie chciałbym sprzedać te mieszkania, ale nie wiem, jakie mam zapłacić podatki. Jaką datę należy przyjąć za datę zakupu? – pyta czytelnik.
[i]Katarzyna Klimkiewicz, doradca podatkowy TPA Horwath[/i]
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Zmiany są zasadnicze, dotyczą m.in. podstawy opodatkowania, wysokości stawki podatkowej, a także możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) ze sprzedaży. Może to być powodem wielu wątpliwości.
Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), jeśli nabycie lub wybudowanie (oddanie do użytkowania) nieruchomości nastąpiło do 31 grudnia 2006 r., do ustalenia dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia stosuje się zasady ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Do opodatkowania zysków ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. stosuje się zmienione regulacje. Dotyczy to nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c updof (czyli nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów).
Jeśli podatnik kupił lub wybudował lokal w 2006 r., przy jego sprzedaży zapłaci 10 proc. podatku od przychodu. Oznacza to, że nie może odliczyć kosztów jego nabycia. Jeśli do zakupu doszło w 2007 r., przy sprzedaży nieruchomości zapłaci 19 proc. podatku, ale od dochodu. Może więc odliczyć koszty.
Ustawa nie precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie „nabyty lub wybudowany (oddany do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r.”. Nie podano w niej definicji nabycia nieruchomości. Na podstawie potocznego rozumienia tego słowa przyjmuje się, że nabycie związane jest z przejęciem własności. Regulacje odrębnych ustaw stanowią, iż umowa przenosząca własność nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że do jej nabycia dochodzi nie wcześniej niż z dniem podpisania odpowiedniego aktu notarialnego dokumentującego dokonanie transakcji sprzedaży.
Z opisanej przez czytelnika sytuacji wynika, że nabył on lokale mieszkalne na podstawie aktów notarialnych podpisanych już w 2007 r. Oznacza to, że do określenia wysokości podatku ze sprzedaży należy zastosować regulacje ustawy obowiązującej po 1 stycznia 2007 r. Powinien on zatem zapłacić 19 proc. podatku od dochodu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA