fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba przypilnować, kto składa odwołanie

Lider musi zadbać, aby z treści odwołania wynikało jednoznacznie, że jest składane w imieniu konsorcjum. W przeciwnym razie może się okazać, że zostanie ono odrzucone bez rozpoznania
[b]Tak wynika z postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z 30 maja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 471/08).[/b]W przetargu startowało konsorcjum złożone z dwóch firm. Zakwestionowało ono odrzucenie swej oferty przez zamawiającego. Kiedy ten oddalił protest, złożyło odwołanie do KIO.Izba odrzuciła je uznając, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Uznała bowiem, że odwołanie zostało złożone tylko przez lidera, a nie w imieniu całego konsorcjum. – Z treści pism nie wynika, że mają one na celu obronę wspólnego interesu uczestników konsorcjum. Jako stronę protestującą i odwołującą wskazano jedynie lidera. W uzasadnieniu obydwu pism nie wskazano, że działa on jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przeciwnie, użyto w nich wyrażeń sugerujących, że pisma te zostały złożone przez lidera we własnym imieniu („interes prawny firmy... wynika z faktu...”) – podkreśliła przewodnicząca Marzena Ordysińska.Jej zdaniem przedstaw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA