Fiskus odda VAT z inwestycji, jeśli wykonasz czynność opodatkowaną

Odliczenie. Co ma zrobić przedsiębiorca, który na początku tylko inwestuje i chciałby odzyskać VAT zapłacony przy zakupach? Z przepisów wynika, że musi wykonać czynność, która będzie opodatkowana
Wtedy przysługuje mu prawo do wystąpienia o zwrot nadwyżki VAT. Ryzykuje jednak też spór z urzędem.Możliwość odliczenia VAT naliczonego jest podstawowym prawem podatnika wykonującego czynności opodatkowane. Zasada ta ma powodować, że podatek jest dla niego neutralny. W ustawie o VAT wprowadzono jednak szereg ograniczeń. Poza tym art. 86 ust. 19 ustawy o VAT mówi, że jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się na następny.Jeśli więc przedsiębiorca buduje środek trwały przez dłuższy czas, jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ograniczenie to może być bardzo dolegliwe. Podatek naliczony zwiększa ciągle nadwyżkę w deklaracji. Nie można jednak zażądać zwrotu na rachunek bankowy.Ustawodawca przewidział wyjątek od tej zasady, wyrażony w art. 93 ustawy o VAT. Podatnik może uzyskać zwrot VAT naliczonego przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych w formie zali...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL