Straż Graniczna skontroluje zatrudniających na czarno

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Inspekcja pracy i Straż Graniczna będą razem zwalczać pracę na czarno
Porozumienie w tej sprawie, przewidujące wymianę doświadczeń, informacji m.in. o nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców, wspólne kontrole i szkolenia, podpisali główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa i komendant główny SG Leszek Elas.Planowane są również wspólne akcje kontrolne i informacyjne.Z danych zebranych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że najczęściej do łamania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia dochodzi w przetwórstwie przemysłowym, handlu, hotelarstwie, a także w budownictwie. Nielegalną pracę podejmują przede wszystkim cudzoziemcy z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Coraz częściej ujawniane są przypadki pracy na czarno obywateli krajów azjatyckich, m.in. Wietnamu i Korei.Inspekcja, która zwalczaniem nielegalnego zatrudnienia zajmuje się od połowy ubiegłego roku, spodziewa się wzrostu nielegalnego zatrudnienia cudzoziemcójami przewidzianymi na Euro 2012....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL