fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 14 kwietnia 2008

WYBORY
- prezydent RP zarządził na niedzielę, 22 czerwca, wybory uzupełniające do Senatu w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 (DzU nr 61, poz. 375) - z kolei prezes Rady Ministrów postanowił, że przedterminowe wybory wójta gminy Ostrów Wielkopolski w województwie wielkopolskim odbędą się 8 czerwca (DzU nr 61, poz. 377)
MOJE BOISKO - Rada Ministrów określiła tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (DzU nr 61, poz. 376) INNOWACYJNA GOSPODARKA - rozporządzenie ministra gospodarki dotyczące udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, 2007 – 2013 (DzU nr 61, poz. 379) ZATRUDNIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH - minister pracy i polityki społecznej zmienił 4 kwietnia dwa rozporządzenia dotyczące: >> refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 61, poz. 382) >> dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 61, poz. 383); szerzej napiszemy o nich w „Dobrej Firmie” 16 kwietnia OCHRONA ŚRODOWISKA: POMOC PUBLICZNA - minister środowiska określił warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających częstszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (DzU nr 61, poz. 385)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL