fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Upadłość: nowe prawo restrukturyzacyjne szansą dla przedsiębiorstw

Magdalena Dec
materiały prasowe
Projektowane prawo restrukturyzacyjne, o ile zostanie uchwalone przez parlament, będzie stanowiło krok milowy na drodze do zwiększenia szans utrzymania się na rynku przedsiębiorstw, które popadły w tarapaty finansowe.

Obecne prawo upadłościowe i naprawcze, będąc w dużym stopniu regulacją nieprzystosowaną do obecnych warunków gospodarczych, nie zapewnia w dostatecznym stopniu szans utrzymania się na rynku firm mających przejściowe problemy finansowe. Nowa, uproszczona i bardziej elastyczna regulacja ma na celu nie tylko zapobieżenie przedwczesnemu ogłoszeniu postępowania upadłościowego dłużnika, lecz również umożliwienie utrzymania miejsc pracy. Dotychczasowa praktyka pokazała, że nie sprawdziło się połączenie w jednej ustawie procedur likwidacyjnych i naprawczych, stąd kluczową zmianą w przewidywanej nowelizacji będzie odrębne uregulowanie procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nowe prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, które mają umożliwić dobranie najbardziej elastycznego i skutecznego sposobu uzdrowienia sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Procedury te zostały znacząco odformalizowane i przyspieszone.

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotne jest utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który zapewnić ma publiczny dostęp do informacji o toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym wydanych postanowieniach i obwieszczeniach związanych z procesami upadłościowymi. Platforma umożliwi także elektroniczne zgłaszanie wierzytelności i głosowanie nad układem.

Nowelizacja przewiduje także zrównanie w postępowaniu upadłościowym wierzycieli publicznoprawnych i zwykłych wierzycieli. Zmiana ta w założeniu ma doprowadzić do zrównania pozycji Skarbu Państwa z innymi kontrahentami upadłego oraz wymusić racjonalność, jak i większą aktywność tychże organów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

Proponowany projekt przewiduje, że ustawa ma wejść w życie w dniu 1 czerwca 2015 roku, jednakże projekt jest dopiero na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Autor jest radcą prawnym w DLA Piper Wiater sp.k.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA