fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Lokale komunalne także dla zameldowanych w innej miejscowości

www.sxc.hu
Zameldowanie nie jest kryterium determinującym przynależność do wspólnoty samorządowej.

Rada Miasta i gminy Glinojeck uchwaliła zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W jej treści wskazała m.in. krąg osób, z którymi gmina ma zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony i nieoznaczony. Z uchwały wynika, że muszą stale mieszkać w gminie i być tam zameldowane na pobyt stały.

W ocenie wojewody mazowieckiego te postanowienia uchwały są sprzeczne z prawem z konkretnych powodów.

– Zapis ten ogranicza krąg adresatów uchwały – mówi Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. – Wprowadzenie zameldowania i zamieszkiwania przez określony czas jako warunku podpisania umowy jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym. Z jej przepisów wynika bowiem, że wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy, a zameldowanie nie jest kryterium determinującym przynależność do tej wspólnoty – wyjaśnia wojewoda Kozłowski.

sygnatura akt: LEX-I.4131. 31.2015.MPZ

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA