fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT 2014: jak zadeklarować dochody zagraniczne

Fotorzepa, Magda Starowieyska
Rozliczenie dochodów z innych krajów zależy od tego, gdzie się mieszka i gdzie się zarabia.

Jeśli saksy są legalne, trzeba rozliczyć podatek od dochodów – w Polsce lub za granicą.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy w konkretnej sytuacji osoba pracująca za granicą w ogóle musi rozliczać się z polskim fiskusem. Decyduje o tym przede wszystkim to, w jakim kraju mieszka. Miejsce zamieszkania jest rozumiane dwojako. Jest to posiadanie w danym kraju centrum interesów osobistych czy gospodarczych lub przebywanie w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku.

Kto mieszka za granicą, podlega tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza w Polsce tylko dochody tutaj osiągnięte. Kto mieszka w Polsce, powinien się tu rozliczyć, także z dochodów zagranicznych.

Gdy już wiadomo, czy i co rozliczamy w Polsce, trzeba ustalić, którą metodę obliczenia podatku stosujemy: wyłączenia z progresją czy odliczenia proporcjonalnego. Decydują o tym zapisy umowy z konkretnym krajem o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pełna lista takich umów jest dostępna w internecie pod adresem finanse.mf.gov.pl.

Według metody wyłączenia z progresją w polskim rozliczeniu wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Do ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu stosuje się jednak stawkę podatkową właściwą dla całego dochodu, łącznie z tym osiągniętym za granicą.

Metoda wyłączenia z progresją jest przewidziana m.in. w umowach z Niemcami, Wielką Brytanią i Irlandią. Obowiązek składania rozliczenia rocznego przy jej zastosowaniu pojawia się, gdy podatnik osiągnie w Polsce inne dochody podlegające opodatkowaniu w kraju według skali podatkowej. Nawet jeśli ich nie osiąga, powinien jednak złożyć zeznanie roczne, gdy będzie chciał skorzystać z rozliczenia z małżonkiem albo opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Druga metoda, odliczenia proporcjonalnego, oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Jeśli zatem podatek za granicą byłby wyższy niż w Polsce, będzie go można odliczyć, ale nie w całości.

Dochody uzyskane za granicą należy rozliczać na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG (osobnym dla każdego kraju). Trzeba w nim wykazać dochody zagraniczne oraz podatek tam zapłacony.

Przy obu metodach obliczeń przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć o 30 proc. kwoty diet przysługujących z tytułu podróży służbowej za granicę, za każdy dzień pozostawania tam w stosunku pracy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA