fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Zniesienie obowiązku informowania poczty o nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu po ukończeniu 75 lat

www.sxc.hu
Emeryci, którzy ukończyli 75 lat, nie będą musieli już informować o tym poczty, by skorzystać ze zwolnienia w opłacie abonamentowej.

Do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Przewiduje on zniesienie obowiązku informowania poczty o ukończeniu 75 lat i nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu RTV.

Zdaniem senatorów wymóg ten jest pozbawiony sensu. Urzędnik skarbowy bowiem może zajrzeć do bazy PESEL albo ZUS, by uzyskać informację, że dana osoba nabyła uprawnienia do zwolnienia.

Projekt przewiduje też wprowadzenie zmiany do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z nią poczta uzyska dostęp do PESEL osób, które mogą korzystać ze zwolnienia z opłat z powodu wieku. Konieczność składania oświadczenia o spełnianiu tego warunku jest bardzo uciążliwa. Wiele z nich tego nie robi i wpędza się w kłopoty finansowe.

Kilka lat temu TK uznał bowiem, że egzekucja administracyjna należności z tytułu abonamentu jest dopuszczalna i możliwa. Poczta rozsyła więc monity z żądaniem uregulowania zaległości za ostatnie pięć lat.

Monity otrzymują też osoby, które z racji wieku są zwolnione z opłaty abonamentu, ale nie zgłosiły tego na poczcie. Osoby, które w ciągu siedmiu dni od otrzymania upomnienia nie uregulują należności, dostają tytuł wykonawczy. Jego egzekucją zajmują się urzędy skarbowe. Mogą zająć rentę lub emeryturę.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA