fbTrack

Jak zarządzać wydatkami

ING znowu powraca na pozycję lidera

Rzeczpospolita
ING, Polsat i Generali zdobyły najwyższe oceny. Zresztą już od dawna utrzymują się w czołówce OFE
Najwięcej pieniędzy przez ostatnie osiem i pół roku, czyli od początku działania funduszy emerytalnych, przybyło na koncie klienta ING. Nie jest to konkretna osoba, lecz wymyślona przez nas. Spełnia określone warunki, takie same, jakie zostały postawione przykładowemu klientowi każdego innego OFE, dla którego też wyliczyliśmy stan emerytalnego konta.
Osoba oszczędzająca w ING, tak jak klienci pozostałych OFE, wpłaciła od września 1999 roku 10,3 tys. zł, a teraz ma prawie 15,5 tys. zł. To efekt dobrych wyników inwestycyjnych tego funduszu oraz stosunkowo niskich opłat pobieranych od członków. Zdaniem wielu analityków właśnie ocena według tego kryterium najlepiej oddaje efektywność OFE. Fundusz ING (do niedawna używał nazwy ING Nationale-Nederlanden Polska) był najlepszy tylko w tej jednej kategorii spośród czterech ocenianych w naszym rankingu. Ale w pozostałych zajął wysokie pozycje i dzięki temu w sumie zgromadził najwięcej punktów – 88,4 na 100 możliwych.
ING do tej pory najczęściej zwyciężał w rankingach „Rz”. Nie udało mu się to pół roku temu, kiedy liderem zestawienia został Polsat. Obecnie ING nie zachwyca wynikami. Blado wypadł w 2007 roku, w tym też wiedzie mu się nie najlepiej. Po raz pierwszy w historii jego wynik z ostatnich trzech lat jest niższy (co prawda nieznacznie) od średniego wyliczonego dla wszystkich OFE. Nasz ranking ocenia jednak cały okres działania funduszy, a nie tylko ostatnie miesiące, ponieważ oszczędzanie na emeryturę z natury jest długookresowe. ING nieznacznie wyprzedził Polsat, który zdobył w sumie tylko o 2,4 pkt mniej. Polsat okazał się najlepszy w dwóch kategoriach: kolejność w zestawieniach publikowanych przez nadzór (za to kryterium przyznawaliśmy mniej punktów niż za inne) oraz stopa zwrotu z ostatniego 8,5-letniego okresu. Nie przeszkodziły mu w tym przejściowe problemy w drugiej połowie ubiegłego roku, gdy inwestował słabo. Trzecie miejsce w rankingu zajął Generali; pół roku temu był czwarty. Co prawda w żadnej ocenianej kategorii nie zdobył maksymalnej liczby punktów, ale w każdej był wysoko. W sumie zgromadził 76,7 pkt, prawie o 10 pkt więcej niż kolejny w zestawieniu Commercial Union (pół roku temu był trzeci). Generali dobrze wypada pod względem wyników osiągniętych w możliwie najdłuższym okresie (od września 1999 r.) – zajął trzecie miejsce. Jego przykładowy klient zgromadził na koncie o 224 zł mniej niż członek ING (piąte miejsce). Wysoko plasuje się w ocenie ryzyka inwestycyjnego (druga pozycja). Ale podobnie jak ING w ostatnim czasie uzyskuje słabsze wyniki. Miejmy nadzieję, że tendencja ta się nie utrzyma. ? poprawa; > stabilnie; ? pogorszenie; ? pod obserwacją AEGON ? Słabo poradził sobie w pierwszym kwartale podczas spadku kursów na giełdzie. Także w dłuższych okresach nie wypada dobrze. AIG > Jego wyniki wciąż są stabilne. W pierwszym kwartale tego roku jest drugi. Gratulujemy. ALLIANZ ? Widać poprawę wyników od 2006 r. Jednak w długich okresach wciąż jest na dole zestawień. AXA > Zazwyczaj jego wynik jest wyższy (ewentualnie bardzo zbliżony) od średniej stopy zwrotu dla wszystkich OFE. Dobrze radzi sobie w okresie dekoniunktury na giełdzie – traci mniej niż inni. W dłuższych okresach wypada różnie. BANKOWY ? W tym roku jego wynik oscyluje wokół średniego dla OFE. Widać lekką poprawę. Nie wiadomo, czy jest trwała, zwłaszcza że w przeszłości różnie bywało. COMMERCIAL UNION ? W ubiegłym roku znajdował się w ścisłej czołówce, w pierwszym kwartale 2008 r. jest ostatni, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy piąty. Słaby kwartał to efekt tego, że w okresie dekoniunktury na giełdzie dużemu funduszowi trudno jest szybko dostosować skład portfela do zmienionej sytuacji. DOM ? W zestawieniu za ostatnie trzy miesiące zajmuje wyższą pozycję niż w obejmującym ostatnie 12 miesięcy. Niedawno zmienił się tam skład zarządzających. Zobaczymy, co będzie dalej. GENERALI ? Ubiegły rok był dla niego niekorzystny, w obecnym nie widać poprawy. W dłuższych okresach plasuje się wysoko. W zestawieniu wyników trzyletnich zajmuje trzecią pozycję. ING ? W ubiegłym roku rozczarował, w tym nie jest lepiej, choć i tak spośród trzech największych OFE wypada najkorzystniej. W zestawieniu opublikowanym przez nadzór jest ósmy; to jego najniższa pozycja od lat. Najlepiej prezentuje się w najdłuższym analizowanym okresie – jest drugi. NORDEA ? Wyniki uzyskane w pierwszym kwartale i w ciągu ostatnich 12 miesięcy są zbliżone do średnich dla OFE. Obecnie bez rewelacji. PEKAO > Dobrze inwestował w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku. Jest na czele zestawień obejmujących dwa, trzy i cztery lata. W dłuższym okresie wypada nieco słabiej. POCZTYLION ? Ubiegły rok był dla niego nie najlepszy, za to w pierwszym kwartale 2008 r. stracił najmniej spośród wszystkich funduszy. Nie wiadomo, czy jego dobra passa się utrzyma. Dotąd inwestował ze zmiennym szczęściem. POLSAT ? W dwóch ostatnich kwartałach 2007 r. był ostatni, ale w zestawieniu dotyczącym trzech miesięcy tego roku znalazł się już w połowie stawki z wynikiem zbliżonym do średniego dla wszystkich OFE. W najdłuższych okresach poddanych analizie utrzymał pozycję lidera. PZU ZŁOTA JESIEŃ ? Ostatni kwartał był dla niego niekorzystny, tak jak dla innych dużych OFE. Zwykle inwestował dość stabilnie, być może więc pogorszenie wyników jest przejściowe. SKARBIEC-EMERYTURA ? Dobra piąta pozycja w zestawieniu obejmującym trzy lata, korzystny 2007 r., pogorszenie wyników w pierwszym kwartale tego roku. źródło: „Rzeczpospolita” Każdy otwarty fundusz emerytalny mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów. - W trzech kategoriach: – stan hipotetycznego konta, – stopa zwrotu z ostatniego 8,5-letniego okresu, – ocena ryzyka inwestycyjnego, przyznawaliśmy najwyżej po 30 punktów, natomiast w jednej kategorii – kolejność w rankingach przygotowywanych przez nadzór – tylko 10 punktów. - Każdy kolejny w danym zestawieniu fundusz dostawał proporcjonalnie mniej punktów w zależności od tego, jak jego wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta. Dokładnie metodologię przedstawiamy w tekście: Zyski maleją, ale zapasy duże
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL