fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydzierżawianie gruntów podlega VAT

www.sxc.hu
Jeżeli wykorzystywanie nieruchomości (najem czy dzierżawa) ma charakter ciągły i zarobkowy, to takie czynności należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 grudnia 2014 r. (I FSK 1991/13).

Spółka zawierała z osobami fizycznymi umowy dzierżawy gruntów. Część kontrahentów spółki jest czynnymi podatnikami VAT, pomimo że nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Spółka zapytała organ podatkowy, czy w takiej sytuacji wydzierżawiający dysponują jedynie swoim majątkiem w ramach wykonywania prawa własności, przez co nie są podatnikami VAT z tytułu dzierżawy. I czy w związku z tym spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawianych przez wydzierżawiających.

Spółka uznała, że wydzierżawianie gruntu jest usługą, a oddanie w dzierżawę gruntu nie stanowi działalności gospodarczej. Organ podatkowy wskazał, że każdy, kto realizuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności g...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA