Platforma ePUAP: wystarczy, że pismo było z podpisem elektronicznym

www.sxc.hu
To, że sprzeciw w sprawie budowy nośnika reklamy został doręczony przez platformę ePUAP w formie skanu papierowej wersji dokumentu, nie oznacza jeszcze, że nie wywołuje on w ogóle skutków prawnych.
Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.Jedna z poznańskich spółek wystąpiła z wnioskiem do prezydent Poznania, w którym zgłosiła zamiar budowy nośnika reklamowego. Prezydent wniósł jednak sprzeciw. Uzasadnił go tym, że nośnik jest konstrukcją wolno stojącą i samodzielną, więc wymaga pozwolenia na budowę. Spółka odwołała się od decyzji do wojewody wielkopolskiego.ePUAP, a nie papier Zdaniem spółki, decyzja zawierająca sprzeciw nie wywołuje żadnego skutku prawnego. Niemniej ze względu na ostrożność procesową postanowiła się odwołać do wojewody.Chodzi mianowicie o to, że do zgłoszenia zamiaru wykonania robót spółka załączyła wniosek o doręczanie wszelkich pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Tymczasem prezydent miasta doręczył spółce przez platformę ePUAP decyzję w sprawie sprzeciwu w formie skanu papierowej wersji dokumentu. Według tej firmy jest to doręczenie wadliwe i nie wywołuje skutku prawnego. Powinna być bowiem doręczona decyzja w oryg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL