Gdy pracownik jest jednocześnie kontrahentem

Przepisy nie zabraniają, aby pracownik zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę świadczył jednocześnie w ramach działalności gospodarczej usługi (czy sprzedawał towary) na rzecz tej firmy. Może więc wystawiać swojemu pracodawcy faktury
Czy osoba fizyczna, która jest zatrudniona na umowę o pracę w prywatnej firmie jednoosobowej oraz prowadzi działalność gospodarczą, może równocześnie otrzymywać wynagrodzenie z umowy o pracę oraz wystawiać faktury na swojego pracodawcę? Czy może z działalności wybrać opodatkowanie stawką liniową? Czy pracodawca może jednocześnie zaliczyć w koszty kwotę wynagrodzenia oraz kwotę z faktury na zakres usług inny niż zakres obowiązków z umowy o pracę?Nie ma przeszkód, aby wystawiać swojemu pracodawcy faktury za świadczone na jego rzecz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi.Przepisy nie zabraniają, aby jedna osoba fizyczna zatrudniona była w firmie na podstawie umowy o pracę i jednocześnie w ramach działalności świadczyła usługi (czy sprzedawała towary) na rzecz tej firmy. Może więc wystawiać swojemu pracodawcy faktury za usługi.Sytuacja taka nie wyklucza również opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem li...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL