Kiedy oddział zagranicznej firmy jest opodatkowany w Polsce

Wspólnikiem zagranicznej spółki może być osoba prawna albo fizyczna, i to właśnie ona może płacić podatek od zysków osiągniętych w Polsce przez jej oddział
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość ta jest ograniczona do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii oraz państw korzystających ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską. Prowadzona za pośrednictwem oddziału działalność musi mieścić się w zakresie działalności przedsiębiorcy zagranicznego.W związku z funkcjonowaniem takiego oddziału pojawiają się jednak wątpliwości co do zasad jego opodatkowania.Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) podatkowi temu podlegają osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji. Ustawa o CIT ma jednak także zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych. Jeśli jednak spółki osobowe są trakt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL