fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 3 kwietnia 2008

IZBY APTEKARSKIE
- znowelizowana 10 stycznia ustawa o izbach aptekarskich (DzU nr 47, poz. 273); „Karany nie zostanie aptekarzem” ZATRUDNIENIE W NIEMCZECH
- nowe rozporządzenie ministra gospodarki dotyczące wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (DzU nr 47, poz. 275) TRANSPORT KOLEJOWY - minister infrastruktury wskazał czynności wykonywane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz ich wysokość (DzU nr 47, poz. 276) TELEKOMUNIKACJA - on też zmienił 29 lutego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (DzU nr 47, poz. 277); „Będzie mniej biurokracji dla krótkofalowców” CHOROBY ZWIERZĄT - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi określające sposób i tryb zwalczania enzootycznej białaczki bydła (DzU nr 47, poz. 278) - dzień wcześniej, 2 kwietnia, weszło w życie jego rozporządzenie dotyczące środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków (DzU nr 54, poz. 331) STRAŻ GRANICZNA - zmienione 27 lutego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy SG (DzU nr 47, poz. 280) OCHRONA ŚRODOWISKA - minister środowiska określił poziomy niektórych substancji w powietrzu (DzU nr 47, poz. 281) SPÓŁKI - Rada Ministrów podała listę spółek konsolidowanych (jest ich 21), których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listę spółek konsolidujących – tych jest 5 (DzU nr 51, poz. 294)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL