fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pismo centrali ZUS w sprawie ruchomych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, nadesłane do "Rz" 20 marca 2008 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdy przepracował pełny miesiąc kalendarzowy.Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, przyjmuje się je w wysokości określonej w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy. W przypadku uzyskiwania zmiennych składników wynagrodzenia podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasił...
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA