fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polska i Unia wymagają ekosprawozdań

Do 31 marca przedsiębiorcy muszą się rozliczyć za ubiegły rok z niebezpiecznych produktów i odpadów. W tym roku doszły nowe obowiązki
Jest już kilkanaście rocznych sprawozdań związanych z ochroną środowiska. Muszą je w różne miejsca przesyłać przedsiębiorcy zanieczyszczający środowisko i produkujący lub importujący niektóre nieobojętne dla przyrody wyroby.Chodzi o dane dotyczące uwolnienia i transferu zanieczyszczeń. Pierwsze roczne sprawozdania za rok 2007 zakłady powinny przekazać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska do 31 marca 2008 r.Obowiązek ten wprowadzony został we wszystkich państwach UE rozporządzeniem 166/2006/WE. Dotyczy on przede wszystkim instalacji IPPC, czyli tych, które mają pozwolenia zintegrowane (m.in. elektrownie i elektrociepłownie, cementownie, huty oraz zakłady chemiczne), ale również kilku innych branż. W sprawozdaniu firma musi wykazać odpady przekazane poza zakład do odzysku lub unieszkodliwiania, jeżeli łącznie przekraczają:> 2 tony na rok odpadów niebezpiecznych,> 2 tys. ton na rok odpadów innych niż niebezpieczne.Sprawozdania można przekazać w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA