fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kogo stać na kredyt pomostowy

Mimo iż oferty banków wskazują na możliwość uzyskania kredytu pomostowego, z jedynym zabezpieczeniem w postaci cesji środków pomocowych, zazwyczaj jest to mało realne
Przede wszystkim wątpliwość budzi sama ewentualność cesji dotacji. Warto dodać, że bank analizuje biznesplan bez uwzględnienia środków z dotacji. W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabiera omawiana wcześniej kwestia pochodzenia kapitału (im więcej z własnych źródeł, tym lepiej) i kwestia zabezpieczeń.Nawet największe międzynarodowe korporacje w przypadku realizacji dużego (w odniesieniu do skali ich działalności) projektu inwestycyjnego godzą się ustanawiać zabezpieczenia na swoich aktywach. Zabezpieczenie ma na celu odzyskanie kwoty kredytu (leasingu) wraz z odsetkami i kosztami postępowania, w razie gdyby przedsiębiorca nie uregulował tych należności w ustalonym terminie. Na podstawie art. 93 ustawy – Prawo bankowe bank może żądać zabezpieczeń przewidzianych w kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.Kwestia zabezpieczeń ma szczególne znaczenie dla firm w nie najlepszej sytuacji finanso...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA