fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Refundacja kosztów szkolenia jest zwolniona z PIT

Pracodawca nie musi naliczać i odprowadzać podatku od wypłacanego pracownikom zwrotu kosztów szkoleń. Muszą być one jednak obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych
Tak orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1597/07).Spółka zwracała pracownikom koszty szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Nie naliczała od nich podatku dochodowego. Uznała, że są zwolnione z PIT. Skoro nie stanowią przychodu dla pracownika, spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Powołała się przy tym na art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w zakresie, w jakim zwalnia z podatku wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.Organy podatkowe zakwestionowały jednak to stanowisko. Stwierdziły, że warunkiem zwolnienia z podatku zwrotu takich kosztów jest posiadanie przez placówkę organizującą szkolenia akredytacji kuratora oświaty.Na decyzję spółka wniosła skargę. Twierdziła, że z przepisów dotyczących zasad przyznawania świadczeń przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA