fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Więcej czasu na zwolnienie z 19-proc. podatku

Do 30 kwietnia osoby, które sprzedały nieruchomość w 2007 r., będą mogły potwierdzić prawo do ulgi meldunkowej
Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt specjalnego rozporządzenia ministra finansów. Wydłuża ono termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo danej osoby do zwolnienia z 19-proc. podatku dochodowego w razie sprzedaży nieruchomości. Tym samym ministerstwo spełniło obietnicę rozwiązania problemu, którą w wywiadzie dla „Rz" złożyła wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.
Chodzi o osoby, które na skutek rozbieżnych interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. art. 21 ust. 1 pkt 126) utraciły prawo do tzw. ulgi meldunkowej. Dziś osoby, które sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, oddają fiskusowi 19 proc. dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Muszą to robić, chyba że przez co najmniej 12 miesięcy przed zbyciem tej nieruchomości były w niej zameldowane na pobyt stały oraz w wymaganym terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Ponieważ jednak organy podatkowe i sądy administracyjne miały wątpliwości co do liczenia okresu zameldowania (czy biegnie on od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tę ulgę, tj. od 1 stycznia 2007 r.), wiele osób utraciło prawo do zwolnienia z podatku.
Ministerstwo Finansów chce to teraz naprawić. Stąd propozycja wydłużenia terminu na złożenie oświadczenia. Ci, którzy sprzedali mieszkanie w 2007 r., mogą takie pismo złożyć do urzędu skarbowego do końca 2008 r. Ci zaś, którzy zrobią to dopiero w tym roku, będą mogli składać oświadczenie do końca kwietnia roku 2009 .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA