fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

GIODO: Spółdzielnia mieszkaniowa nie musi składać deklaracji śmieciowej za właściciela lokalu

Wrocławska spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec zwróciła się do GIODO o interpretację w sprawie podmiotu obowiązanego do składania deklaracji śmieciowych.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Spółdzielnie nie muszą składać deklaracji śmieciowych w imieniu właścicieli lokali – wynika z wyjaśnień generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
?O interpretację wystąpiła do GIODO spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec we Wrocławiu.
Chodzi o deklaracje w sprawie śmieci. Gminy wymagają od spółdzielni składania zbiorczych deklaracji obejmującej budynek (budynki) wielolokalowy, przygotowywanych na podstawie m.in. imiennych deklaracji poszczególnych właścicieli lokali.
Spółdzielnie bronią się przed zbiorczymi deklaracjami, twierdząc, że to sami właściciele lokali powinni składać takie deklaracje w gminie. Nie znają bowiem wszystkich mieszkańców i nie są zdolne sprawdzić, czy podane przez nich dane dotyczące np. liczby lokatorów są prawdziwe. Tymczasem ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (dalej: ustawa śmieciowa) obciąża zarządców odpowiedzialnością karną skarbową. Obawiają się także, że spadnie na nich odpowiedzialność za osoby, które nie będą płacić za śmieci.
W niektórych miastach spółdzielnie mieszkaniowe organizują się i wspólnie odmawiają składania zbiorczych deklaracji.
Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez GIODO spółdzielni Metalowiec, w ustawie śmieciowej brakuje przepisu nakładającego na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji także w imieniu pozostałych właścicieli lokali. Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością na podstawie art. 27 ustawy o spółdzielnich mieszkaniowych. Nie może być on traktowany jako zarząd nieruchomością wspólną, o którym mówi ustawa o własności lokali (dotycząca wspólnot mieszkaniowych). Inne przepisy, do których w sprawach nieuregulowanych odsyła ustawa spółdzielcza (chodzi o prawo spółdzielcze), również nie dają podstaw do przekazania spółdzielniom praw i obowiązków poszczególnych właścicieli lokali.
Według GIODO tym samym spółdzielnia może być co najwyżej pomocna w rozprowadzaniu deklaracji, jednak samo ich składanie obciąża osoby, których dane osobowe są przetwarzane w deklaracji. Brakuje bowiem podstawy prawnej do przetwarzania w tego typu sytuacji danych osobowych przez spółdzielnie. Tego typu wątpliwości nie ma natomiast w wypadku wspólnot mieszkaniowych. Tu podstawa prawna istnieje. Jest nią art. 2 ust 3 ustawy śmieciowej. Przekazuje on obowiązki właściciela nieruchomości osobie sprawującej zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali.
Wspólnoty mieszkaniowe mają więc obowiązek składania zbiorczych deklaracji obejmujących budynki wielolokalowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA