fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Minister liczy, że adwokaci doniosą o praniu pieniędzy

Obowiązek informowania o transakcjach wskazujących na pranie pieniędzy nie narusza prawa do rzetelnego procesu sądowego
Ministerstwo Finansów szuka sposobów na zmuszenie adwokatów do współpracy. Chodzi o nałożony na nich obowiązek informowania odpowiednich władz o transakcjach finansowych wskazujących na pranie pieniędzy. Adwokaci nie są grupą chętną do dzielenia się taką wiedzą. Nie potrafi tego zmienić nawet ryzyko kontroli, jaką może przeprowadzić generalny inspektor informacji finansowej. Stąd specjalne przypomnienie, które na swojej stronie internetowej opublikowało Ministerstwo Finansów.„Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 26 czerwca 2007 r. w sprawie C-305/05, nałożenie obowiązku informowania i współpracy z władzami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy na adwokatów biorących udział w określonych transakcjach finansowych niemających związku z postępowaniem sądowym nie narusza prawa do rzetelnego procesu sądowego. Obowiązek taki uzasadniony jest potrzebą skutecznego zwalczania prania pieniędzy” –...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA